[1]
A. M. Szwed i E. Cała-Wacinkiewicz, „Prawa dzieci do wyrażania własnych poglądów a prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – uwarunkowania prawnomiędzynarodowe”, sp, nr 1, s. 111–124, mar. 2022.