[1]
J. Kocot, „Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i prawie polskim”, sp, nr 2, s. 141–166, cze. 2016.