[1]
K. Woch, „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2019 r. III CZP 26/19”, sp, nr 2, s. 403–415, grudz. 2020.