[1]
A. Barczak, „Udział organizacji ekologicznych w ochronie środowiska a granice realizacji przez nie prawa do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa”, sp, nr 3, s. 29–44, wrz. 2020.