[1]
M. Gałązka, „Znaczenie «procesu lekarzy» przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym nr 1 w Norymberdze dla prawnokarnej oceny eksperymentów badawczych”, sp, nr 2, s. 147–174, grudz. 2020.