[1]
A. Dębiński, „Ex Corde Ecclesiae. O naturze i misji uniwersytetu katolickiego”, sp, nr 2, s. 103–127, grudz. 2020.