[1]
E. Kowalewska, „Zasady i zakres wykonywania przez Narodowy Bank Polski nadzoru nad systemami płatniczymi”, sp, nr 3, s. 213–235, wrz. 2020.