[1]
K. A. Kubasik, „ Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r”., sp, nr 3, s. 235–248, wrz. 2021.