Wiewiorowski, J. „Christian Influence on the Roman Calendar. Comments in the Margins of C. Th. 9.35.4 = C. 3.12.5 (a. 380)1/ Wpływ chrześciaństwa Na Kalendarz Rzymski. Uwagi Na Marginesie C. Th. 9.35.4 = C. 3.12.5 (a. 380)”. Studia Prawnicze KUL, nr 4, grudzień 2019, s. 213-3, doi:10.31743/sp.10615.