Konarski, M. J. „Rekwizycje Na Ziemiach Polskich W Latach 1919–1920 W świetle Ustawodawstwa I Orzecznictwa sądowego”. Studia Prawnicze KUL, nr 2, lipiec 2021, s. 81-101, doi:10.31743/sp.10624.