Stanisz, K. P. „Proces Realizacji Reformy włoskiego Systemu Utrzymania duchowieństwa Zgodnie Z Konkordatem Z 1984 R”. Studia Prawnicze KUL, nr 2, grudzień 2020, s. 307-32, doi:10.31743/sp.11753.