Bucoń, P. „ Prawa Kanonicznego I Administracji KUL Październik – Grudzień 2019 R”. Studia Prawnicze KUL, nr 2, grudzień 2020, s. 451-5, doi:10.31743/sp.11905.