Szwed, A. M., i E. Cała-Wacinkiewicz. „Prawa Dzieci Do wyrażania własnych poglądów a Prawa rodziców Do Wychowywania Dzieci Zgodnie Z własnymi Przekonaniami – Uwarunkowania prawnomiędzynarodowe”. Studia Prawnicze KUL, nr 1, marzec 2022, s. 111-24, doi:10.31743/sp.13164.