Lipiński, A. „Interpretacyjne Problemy Prawa Geologicznego I górniczego - Tzw. «połowy Bursztynu»”. Studia Prawnicze KUL, nr 2, marzec 2018, s. 47-66, doi:10.31743/sp.4544.