Dębiński, A. „Ex Corde Ecclesiae. O Naturze I Misji Uniwersytetu Katolickiego”. Studia Prawnicze KUL, nr 2, grudzień 2020, s. 103-27, doi:10.31743/sp.5805.