Szwed, Agata Małgorzata, i Ewelina Cała-Wacinkiewicz. „Prawa Dzieci Do wyrażania własnych poglądów a Prawa rodziców Do Wychowywania Dzieci Zgodnie Z własnymi Przekonaniami – Uwarunkowania prawnomiędzynarodowe”. Studia Prawnicze KUL, no. 1 (marzec 24, 2022): 111–124. Udostępniono październik 4, 2023. https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/13164.