1.
Bucoń P. DIARIUSZ Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL październik – grudzień 2019 r. sp [Internet]. 30 grudzień 2020 [cytowane 25 styczeń 2022];(2):451-5. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/11905