1.
Szwed AM, Cała-Wacinkiewicz E. Prawa dzieci do wyrażania własnych poglądów a prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – uwarunkowania prawnomiędzynarodowe. sp [Internet]. 24 marzec 2022 [cytowane 4 październik 2023];(1):111-24. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/13164