Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

2019-03-04

logo-mnisw-pl4.png

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Umowa nr 128/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r.  Wniosek Studiów z Prawa Wyznaniowego zgłoszony w programie uzyskał w ocenie eksperckiej 100/100 punktów.