[1]
Bielecki, M. 2021. Obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez kościelne osoby prawne w związku z prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2020 r. (I OSK 125/19). Studia z Prawa Wyznaniowego. 24, (grudz. 2021), 495–508. DOI:https://doi.org/10.31743/spw.12342.