[1]
Kubala, M. 2021. Mechanizm limitacji prawa do wolności uzewnętrzniania przekonań religijnych w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego. Studia z Prawa Wyznaniowego. 24, (grudz. 2021), 301–325. DOI:https://doi.org/10.31743/spw.12734.