[1]
Stanisławski, T. i Filak, A. 2022. Nabywanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe nieruchomości z bonifikatą. Uwagi do art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Studia z Prawa Wyznaniowego. 25, (grudz. 2022), 325–339. DOI:https://doi.org/10.31743/spw.12751.