[1]
Bębeniec, D. 2022. Postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 listopada 2021 r., Hermina Geertruida de Wilde v. Netherlands, skarga nr 9476/19. Studia z Prawa Wyznaniowego. 25, (grudz. 2022), 367–389. DOI:https://doi.org/10.31743/spw.13916.