(1)
Bielecki, M. Obowiązek udostępnienia Informacji Publicznej Przez kościelne Osoby Prawne W związku Z Prowadzeniem Cmentarzy Wyznaniowych. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 4 Grudnia 2020 R. (I OSK 125/19). spw 2021, 24, 495-508.