(1)
Kubala, M. Mechanizm Limitacji Prawa Do wolności uzewnętrzniania Przekonań Religijnych W międzynarodowym Systemie Ochrony Praw człowieka Ze szczególnym uwzględnieniem Kontekstu Europejskiego. spw 2021, 24, 301-325.