(1)
Stanisławski, T.; Filak, A. Nabywanie Przez kościoły I Inne związki Wyznaniowe nieruchomości Z bonifikatą. Uwagi Do Art. 68 Ust. 1 Pkt 6 Ustawy Z Dnia 21 Sierpnia 1997 Roku O Gospodarce nieruchomościami. spw 2022, 25, 325-339.