Bielecki, M. (2021). Obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez kościelne osoby prawne w związku z prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2020 r. (I OSK 125/19). Studia Z Prawa Wyznaniowego, 24, 495–508. https://doi.org/10.31743/spw.12342