Kubala, M. (2021). Mechanizm limitacji prawa do wolności uzewnętrzniania przekonań religijnych w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 24, 301–325. https://doi.org/10.31743/spw.12734