Stanisławski, T., & Filak, A. (2022). Nabywanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe nieruchomości z bonifikatą. Uwagi do art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 25, 325–339. https://doi.org/10.31743/spw.12751