Bębeniec, D. (2022). Postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 listopada 2021 r., Hermina Geertruida de Wilde v. Netherlands, skarga nr 9476/19. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 25, 367–389. https://doi.org/10.31743/spw.13916