BIELECKI, M. Obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez kościelne osoby prawne w związku z prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2020 r. (I OSK 125/19). Studia z Prawa Wyznaniowego, [S. l.], v. 24, p. 495–508, 2021. DOI: 10.31743/spw.12342. Disponível em: https://czasopisma.kul.pl/index.php/spw/article/view/12342. Acesso em: 4 paź. 2023.