Bielecki, Marek. 2021. „Obowiązek udostępnienia Informacji Publicznej Przez kościelne Osoby Prawne W związku Z Prowadzeniem Cmentarzy Wyznaniowych. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 4 Grudnia 2020 R. (I OSK 125/19)”. Studia Z Prawa Wyznaniowego 24 (grudzień):495-508. https://doi.org/10.31743/spw.12342.