Stanisławski, Tadeusz, i Agnieszka Filak. 2022. „Nabywanie Przez kościoły I Inne związki Wyznaniowe nieruchomości Z bonifikatą. Uwagi Do Art. 68 Ust. 1 Pkt 6 Ustawy Z Dnia 21 Sierpnia 1997 Roku O Gospodarce nieruchomościami”. Studia Z Prawa Wyznaniowego 25 (grudzień):325-39. https://doi.org/10.31743/spw.12751.