Bielecki, M. (2021) „Obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez kościelne osoby prawne w związku z prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2020 r. (I OSK 125/19)”, Studia z Prawa Wyznaniowego, 24, s. 495–508. doi: 10.31743/spw.12342.