Stanisławski, T. i Filak, A. (2022) „Nabywanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe nieruchomości z bonifikatą. Uwagi do art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami”, Studia z Prawa Wyznaniowego, 25, s. 325–339. doi: 10.31743/spw.12751.