Bębeniec, D. (2022) „Postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 listopada 2021 r., Hermina Geertruida de Wilde v. Netherlands, skarga nr 9476/19”, Studia z Prawa Wyznaniowego, 25, s. 367–389. doi: 10.31743/spw.13916.