Stanisławski, T. (2017) „ 8-10 maja 2017 r”., Studia z Prawa Wyznaniowego, 20, s. 403–406. doi: 10.31743/spw.274.