[1]
M. Kubala, „Mechanizm limitacji prawa do wolności uzewnętrzniania przekonań religijnych w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego”, spw, t. 24, s. 301–325, grudz. 2021.