Bielecki, M. „Obowiązek udostępnienia Informacji Publicznej Przez kościelne Osoby Prawne W związku Z Prowadzeniem Cmentarzy Wyznaniowych. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 4 Grudnia 2020 R. (I OSK 125/19)”. Studia Z Prawa Wyznaniowego, t. 24, grudzień 2021, s. 495-08, doi:10.31743/spw.12342.