Kubala, M. „Mechanizm Limitacji Prawa Do wolności uzewnętrzniania Przekonań Religijnych W międzynarodowym Systemie Ochrony Praw człowieka Ze szczególnym uwzględnieniem Kontekstu Europejskiego”. Studia Z Prawa Wyznaniowego, t. 24, grudzień 2021, s. 301-25, doi:10.31743/spw.12734.