Bębeniec, D. „Postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z Dnia 9 Listopada 2021 r., Hermina Geertruida De Wilde V. Netherlands, Skarga Nr 9476/19”. Studia Z Prawa Wyznaniowego, t. 25, grudzień 2022, s. 367-89, doi:10.31743/spw.13916.