Stanisławski, T. „ 8-10 Maja 2017 R”. Studia Z Prawa Wyznaniowego, t. 20, grudzień 2017, s. 403-6, doi:10.31743/spw.274.