Bielecki, Marek. „Obowiązek udostępnienia Informacji Publicznej Przez kościelne Osoby Prawne W związku Z Prowadzeniem Cmentarzy Wyznaniowych. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 4 Grudnia 2020 R. (I OSK 125/19)”. Studia z Prawa Wyznaniowego 24 (grudzień 18, 2021): 495–508. Udostępniono wrzesień 27, 2023. https://czasopisma.kul.pl/index.php/spw/article/view/12342.