1.
Bielecki M. Obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez kościelne osoby prawne w związku z prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2020 r. (I OSK 125/19). spw [Internet]. 18 grudzień 2021 [cytowane 4 październik 2023];24:495-508. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/index.php/spw/article/view/12342