Return to Article Details Review: Cyryl Aleksandryjski, Komentarz do Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, z języka greckiego, syryjskiego i armeńskiego przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Konrad F. Zawadzki, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2022, pp. 261 Download Download PDF