[1]
Kokoszko, M. 2022. On Anthimus and his work. Vox Patrum. 81, (Mar. 2022), 65–90. DOI:https://doi.org/10.31743/vp.12625.