[1]
Kochanek, P. 2018. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2016/2017. Vox Patrum. 68, (Dec. 2018), 804–807.