[1]
Szram, M. 2018. Ks. Marek Starowieyski, Z historii wczesnego chrześcijaństwa. Biblia, męczennicy, poganie i inni, Kraków 2015, Wydawnictwo Petrus, ss. 270. Vox Patrum. 63, (Dec. 2018), 559–563.