[1]
Milewski, I. 2013. Wojciech Gajewski, Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu. Kościół w świetle antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7, 24-27, Mt 24, 45-51; Łk 15, 11-32, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 527. Vox Patrum. 59, (Jan. 2013), 661–665. DOI:https://doi.org/10.31743/vp.3950.