[1]
Krzyszczuk, Łukasz 2013. Św. Hieronim, Komentarz do Księgi Abdiasza (Commentarius in Abdiam, CPL 589). Vox Patrum. 60, (Dec. 2013), 557–601. DOI:https://doi.org/10.31743/vp.4009.